23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell

23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell
____________________________________________________________________________________

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

(Continuació)

(Continuació)
__________________________________________________________________________________________________________

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018
_________________________________________________________________________________________________________

Calendari Ferroviari - JUNY 2018

Calendari Ferroviari - JUNY 2018
__________________________________________________________________________________________

3/12/10

Infraestructures amb marge de maniobra limitat. Avui / El Punt.

Infraestructures amb un marge de maniobra limitat
El govern no té competències en la xarxa ferroviària, les grans autovies, el port ni l'aeroport, ara per ara, però pot gestionar algunes carreteres i aviat els regionals, crear el Tramcamp o buscar vols

Podeu trobar interessant l'enllaç següent:
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/336364-infraestructures-amb-un-marge-de-maniobra-limitat.html