Comunicats - Activitats - Notícies - Enllaços - Modelisme - Biblioteca - Hemeroteca - Videoteca

Comunicats -  Activitats - Notícies - Enllaços - Modelisme - Biblioteca - Hemeroteca - Videoteca
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

F.C. Vallparadís - Cartell de Tornada

F.C. Vallparadís - Cartell de Tornada

F.C. Vallparadís A

F.C. Vallparadís A

|

|

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

26/12/10

Locomotores 252 ample UIC per a mercaderies. Aclarint dubtes. Josep M. Busquets.

Benvolguts lectors:

En una entrada anterior em preguntava, us preguntava, perquè el primer tren de mercaderies d'ample UIC, Barcelona - Perpinyà - El Soler era tibat per dues locomotores, en lloc d'una. I també si aquestes locomotores de passatgers eren la més adequades per a un mercaderies.

D0ncs bé. Us ofereixo tot seguit unes quantes respostes a les meves preguntes.

El primer article és de Vía libre i explica les modificacions que s'han fet a les locomotores 252 de passatgers. Es titula "Cuatro locomotoras 252 se transforman a ancho internacional" i ja em vàrem fer referència sinó recordo malament. El seu enllaç és el següent:
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=5934&cs=mate
Explica que les locomotores ha passat a ser "tritensió" entre d'altres coses.

Complementàriament el mateix article remet, per a més informació, a la fitxa de la locomotora 252 de la mateixa revista intitulada: Fichas completa sobre locomotoras 252, historia y características en format pdf. A l'apartat, "Preguntas de los lectores" hem trobat la segúent explicació:

"• ¿Por qué no se suelen ver remolcando trenes de mercancías?
La máquina sirve tanto para trenes de viajeros como de mercancías, pero al tener sólo 4 ejes su masa adherente no es muy grande (90 0, por lo que es esfuerzo tractor es relativamente bajo. Por eso, la carga que puede arrancar es menor que las máquinas de 6 ejes (series 250, 251, 333), aunque su potencia le permite llevar más carga a la misma velocidad, o lograr más velocidad con
la misma carga y pendiente que cualquier otra locomotora.


Como, por el contrario, es la única máquina eléctrica que puede desarrollar velocidades por encima de 180 km/h, y hacerlo con velocidad sostenida incluso en rampas fuertes, y lograr grandes aceleraciones, resulta insustituible en ciertos servicios de viajeros en los que el tiempo de viaje es más importante. Para utilizarla en mercancías de forma optimizada habría que cambiar el software (análogo a cambiar la relación de en engranajes en una locomotora 269)."

Doncs ja en sabem una mica més. Vosaltres mateixos treieu-ne les conclusions que considereu més oportunes.

Comentari: Jo opino que la doble tracció és per manca de potència de les locomotores derivada d'un traçat inadequat. No tinc notícies de que enloc del mon utilitzin les línies d'alta velocitat per a trens de mercaderies. Algú pensa altrament? Vinga, animeu-vos a donar la vostra opinió. No hi esteu gens avessats!