23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell

23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell
____________________________________________________________________________________

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

(Continuació)

(Continuació)
__________________________________________________________________________________________________________

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018
_________________________________________________________________________________________________________

Calendari Ferroviari - JUNY 2018

Calendari Ferroviari - JUNY 2018
__________________________________________________________________________________________

27/8/14

Els TAV d'estiu a París desapareixeran dimarts

El retorn als dos trens inicials a París fa que els Avant es redueixin de 15 a 13

Podeu trobar interessant l'enllaç següent: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/771905-els-tav-destiu-a-paris-desapareixeran-dimarts.html