23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell

23a. Trobada de Vaporistes i Modelistes - Cartell
____________________________________________________________________________________

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

23a. Trobada de Vaporistes - Modelistes

(Continuació)

(Continuació)
__________________________________________________________________________________________________________

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018

Correcció d'errades de la Previsió d'activitats - 20-JUNY-2018
_________________________________________________________________________________________________________

Calendari Ferroviari - JUNY 2018

Calendari Ferroviari - JUNY 2018
__________________________________________________________________________________________

14/5/16

Dos videus del YouTube: El Tren Garnota.

 Primer videu del YouTube: 
 FGC Tren històrico "Granota". Ex-Ferrocarriles de Cataluña S.A. 


 Segon videu: 
 FGC Viaje en UT 400 "Granota de Muntaner a Pl. Caralunya.