Previsió d'activitats pel 2019 - Actualització del 2-MAIG-2019

Previsió d'activitats pel 2019 - Actualització del 2-MAIG-2019
________________________________________________________________________________

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

Calendari - Maig del 2019

Calendari - Maig del 2019
___________________________________________________________________________________________

27/1/19

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ PER TERRA MAR I AIRE. Ildefons Argemí

 L'Ildefons Argemí ens escriu i ens informa:

"Us passo aquesta informació, que crec que pot ser d'interès per a tothom.
Hi ha bitllets de tren, de tramvia, de metro, d'autobús, de cremallera, de funiculars, de vaixell, d'avió, etc.
També es pot fer extensiva a tots els socis.

Ildefons."