Comunicats - Activitats - Notícies - Enllaços - Modelisme - Biblioteca - Hemeroteca - Videoteca

Comunicats -  Activitats - Notícies - Enllaços - Modelisme - Biblioteca - Hemeroteca - Videoteca
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Supressió de les Circulacions al F.C. de Vallparadís del 25-OCT-2020

Supressió de les Circulacions al F.C. de Vallparadís del 25-OCT-2020
__________________________________________________________________________________________________________________

Avís important - 15-OCT-2020

Avís important - 15-OCT-2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Avís important

Avís important
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Llibertat Presos Polítics

Llibertat Presos Polítics
________________________________________________________________________________________

12/9/19

En Josep Julià Aguilar. 1931-2019. Petita biografia d'un modelista pioner. Primera Part.Josep Julià Aguilar.
1931 - 2019
Petita biografia d'un modelista pioner.

Primera Part.

Fa pocs mesos, el Club Ferroviari de Terrassa, va encomanar en Josep Julià, soci veterà nostre, la construcció artesanal de rodes i eixos per a la restauració de locomotores i vagons “Payá”, a escala 0, donats per socis o per hereus de socis. El vàrem visitar al seu taller i vàrem fer coneixença de la seva persona i de la seva col·lecció de trens d'escales diverses que molt amablement ens va ensenyar i permetre fotografiar.

Lamentablement en Josep Julià, va morir el passat 6 de juliol del 2019, fa poques setmanes, tal i com vàrem publicar en aquest Butlletí per a informació de tothom. Al seu moment li volíem dedicar un petit article sobre les peces de la seva col·lecció. Ara, però, després de la seva mort hem decidit dedicar l'article a la seva immensa obra com a modelista, actiu fins a la seva fí a el seu taller.


Locomotores de «vapor viu».

En Josep Julià va ser un dels pioners, a tot l'estat espanyol, en la construcció artesanal de locomotores de l'anomenat  «vapor viu», i també, de vagons, vies, desviaments i demés material ferroviari complementari, per a via de 5, 7 ¼ , 10 i 15 polzades.

La primera locomotora de vapor viu que es va construir a l'estat espanyol, la van fer conjuntament els afeccionats David Martorell i Alejandro Álvarez Stein. I la primera locomotora de vapor viu que va fer en Josep Julià, la va fer associat precisament amb l'Alejandro Álvarez Stein. La locomotora es va exhibir al 1982, al Centre Cultural de Terrassa, a l'exposició que va organitzar el Club Ferroviari de Terrassa anomenada «Els altres trens». Com aquesta locomotora, els dos socis, en varen fabricar i vendre força més amb la marca comercial «ALVAREZ & JULIA».

Era una locomotora de vapor de veritat, per a via de 5'', que feia servir caldera de vapor, aigua i carbó mineral com a combustible. No era cap model a escala reduïda de cap locomotora de vapor real que hagués existit mai. La seva forma i el seu funcionament eren, però, bàsicament similars a qualsevol màquina de vapor real, llevat de la transmissió que era per cadena. Les locomotores d'aquest tipus que es varen comercialitzar eren conegudes popularment com a «ALVAREZ» o també com a «ALVARITAS».Anunci de la locomotora «ALVAREZ & JULIA» publicat a «EL CORREO CATALAN», l'11 de març del 1980, en plena dictadura feixista espanyola.En Josep Julià conduint la «ALVAREZ», en la demostració de vapor viu davant del Centre Cultural de Terrassa, al 1984, arran amb l'exposició «Els altres trens» organitzada pel Club Ferroviari de Terrassa.El company i soci, en Manel Gómez, conduint amb una «ALVAREZ» de vapor al 1980.Una locomotora «ALVAREZ», propietat d'un afeccionat valencià.

Les «ALVAREZ» d'en Julià es varen vendre per tot l'estat espanyol. Algunes han estat restaurades i renovades darrerament per bons afeccionats al vapor viu, tal i com va fer el CIMAF, Círculo Madrileño Ferroviario. Als enllaços següents us facilitem totes les notícies publicades per aquesta associació referides a la seva compra, restauració, renovació i modificació:

Presentación de la locomotora de vapor FCD 020-004 “Bicicleta”

Se inician los trabajos de restauración de la «Bicicleta»


La «Bicicleta» del Ferrocarril de las Delicias.

Parque móvil del Ferrocarril de las Delicias


Tenim constància de que el Josep Julià va fer com a mínim unes 10 locomotores de vapor, de mena diversa, del tipus «ALVAREZ & JULIA» i també d'altres locomotores articulades tipus «Mallet», també per a via de 5''.


Locomotores tipus Diesel, amb motor elèctric.

També construïa i venia a qui les volgués, locomotores tipus Diesel, que funcionaven amb bateria i un motor elèctric. Tampoc no eren models fets a escala de cap locomotora real. La segona locomotora que va adquirir el Club Ferroviari de Terrassa, la «Eulàlia», arran de la creació del F.C. de Vallparadís va ser una d'aquestes locomotores. Les construïa a la finca de  «Can Fonollet» a tocar del barri de les Fonts de Terrassa i les feia circular i les provava en un circuit a l'aire lliure que ell mateix s'havia construït a la mateixa finca. Aquesta locomotora encara es conserva en funcionament als dipòsits del F.C. de Vallparadís.


El soci i responsable de la seva compra, en Francesc Mas, provant la locomotora comprada al circuit de «Can Fonollet», acompanyat dels seus fills, al 1993.
Locomotora Diesel «ALVAREZ», que funcionava amb bateria i motor elèctric.

A més d'aquestes locomotores Diesel genèriques, també va construir models a escala de les locomotores «RENFE Sèrie 311», per a via de 7 ¼'' i 3 models a escala de les locomotores «RENFE ALCO Sèrie 2100», totes elèctriques i per a via de 5''. En conjunt, es considera que va arribar fer més de 15 locomotores Diesel, elèctriques i per a via de 5''. A tot plegat encara cal afegir-hi la construcció i venda de rodatges TIPUS 030 sense carrosseria, i per a via de 5'', que cadascú completava al seu gust.


Final de la Primera part.
Seguirà properament.Agraïments:

El text d'aquesta biografia d'en Josep Julià s'ha elaborat a partir de la informació facilitada pels següents companys i socis que molt amablement han atès a qui subscriu: Ildefons Argemí, Francesc Mas, Eloi Mateu, Jordi Orta i Josep Farell.  Les fotografies que l'acompanyen les han facilitat alguns dels companys citats i també del company Albert Carretero i algunes s'han descarregat d'Internet. A tots ells, el nostre agraïment.Observacions:

Si algun lector d'aquest escrit detecta o constata algun error, li agraírem molt que ens el comuniqui per tal de fer l'esmena corresponent.

Al final d'aquesta biografia relacionarem les fonts en les quals s'ha basat tot l'escrit. A data d'avui, no ens és possible perquè la biblioteca del Club Ferroviari de Terrassa no està operativa temporalment.